Uwaga: niewidzialny zabójca nas otacza!

2018-05-04

Kategorie: Prasa Medycyna

Tagi: zanieczyszczenie powietrza, PM2,5, PM10, drobny pył zawieszony, choroby serca, choroby oddechowe, zgon przedwczesny

2.2 mln zgonów z powodu udaru mózgu! 2 mln zgonów z powodu chorób serca! 1.7 mln zgonów z powodu chorób płuc i nowotworów płuc! Niemal 7 mln zgonów na świecie każdego roku spowodowanych przez niewidzialnego zabójcę! Zabójcę, który jest wszędzie! Narażony jest każdy z nas…

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała dane dotyczące rocznych średnich stężeń drobnego pyłu zawieszonego w powietrzu z ponad 4 300 miejscowości ze 108 krajów, w tym pyłu PM2,5 oraz PM10, zawierającego odpowiednio cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm oraz 10 µm. Drobny pył zawieszony stanowi mieszaninę cząsteczek stałych oraz kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki składają się z różnych składników, w tym m.in. siarki, metali ciężkich oraz alergenów. Z danych WHO wynika, że 9 na 10 osób na świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem, co przyczynia się do prawie 7 mln zgonów rocznie spowodowanych m.in. chorobami serca, udarem mózgu, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, zakażeniami układu oddechowego oraz nowotworami płuc.

„Niepokojący jest fakt, że zanieczyszczenie powietrza znajduje się nadal na niebezpiecznie wysokim poziomie w wielu częściach świata" – mówi Dr Maria Neira z Departamentu Zdrowia Publicznego oraz Czynników Społeczno-Środowiskowych Zdrowia WHO – „Niewątpliwie, zanieczyszczenie powietrza stanowi w dzisiejszych czasach nie tylko największe zagrożenie środowiskowe dla zdrowia, ale i również najważniejsze wyzwanie dla zdrowia publicznego. Prawdopodobnie jedno z największych wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć".

Według zaleceń WHO roczne średnie stężenia PM2,5 oraz PM10 nie powinny przekraczać odpowiednio 10 μg/m3 oraz 20 μg/m3. W większości miast na świecie dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są przekroczone nawet kilkukrotnie! Najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza odnotowuje się we wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego oraz Południowo-Wschodniej Azji z rocznymi średnimi stężeniami często przekraczającymi normy WHO ponad 5-krotnie! Najniższe stężenia drobnego pyłu zawieszonego w powietrzu zaobserwowano w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Stwierdzono, że w krajach europejskich o wysokim dochodzie zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do skrócenia przeciętnej długości życia od 2 do 24 miesięcy. Największą liczbę zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza (ponad 90%) rejestruje się w krajach o niskich i średnich dochodach, w tym przede wszystkim w Azji oraz Afryce.

„Zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla nas wszystkich. Problem w największym stopniu dotyka jednak najbiedniejszych oraz najbardziej zmarginalizowanych osób” - mówi Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO - „Nie możemy zaakceptować faktu, że ponad 3 miliardy ludzi, w tym przede wszystkim kobiety i dzieci, nadal codziennie wdychają śmiertelnie trujący dym pochodzący z pieców w ich domach. Jeżeli nie podejmiemy natychmiastowych działań przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza, nigdy nie zbliżymy się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju”.

Jak sytuacja wygląda w Polsce?W bazie WHO udostępniono dane dotyczące 129 polskich miast. Z danych wynika, że roczne średnie stężenia drobnego pyłu zawieszonego w powietrzu odpowiadające normom ustalonym przez WHO w 2015 r. odnotowano jedynie w 7 miejscowościach, w tym jedynie w 1 miejscowości dla PM2,5 (Sopot – 10 μg/m3) oraz 6 miejscowościach dla PM10 (Sopot – 14 μg/m3, Gać – 15 μg/m3, Diabła Góra – 17 μg/m3, Gdynia – 19 μg/m3, Tczew – 19 μg/m3 oraz Mrągowo – 20 μg/m3). Najwyższe stężenia drobnego pyłu zawieszonego w powietrzu odnotowano w 3 miejscowościach (Kraków – PM2,5: 37 μg/m3, PM10: 55 μg/m3, Pszczyna – PM2,5: 38 μg/m3, PM10: 52 μg/m3 oraz Opoczno – PM2,5: 41 μg/m3, PM10: 56 μg/m3).

Jak sytuacja przedstawia się w stolicy Polski?Roczne średnie stężenia PM2,5 oraz PM10 w 2015 r. wyniosły odpowiednio 22 μg/m3 oraz 31 μg/m3.

Podsumowując, według szacunków WHO ponad 90% populacji świata oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zanieczyszczenie powietrza stanowi jeden z głównych czynników ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, w tym chorób układu krążenia oraz układu oddechowego. Zanieczyszczenie powietrza jest również jedną z podstawowych przyczyn tzw. zgonów przedwczesnych. Wiele krajów podejmuje coraz więcej działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Warto pamiętać, że sami również mamy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Zadbajmy o powietrze, które nas otacza!Źródło:• http://www.who.int/airpollution/en/

• https://edition.cnn.com/2018/05/01/health/air-pollution-cities-who-study/index.html

O Autorze

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

Czytaj także

2018-05-04

Kategorie:

Tagi: cukier, słodzone napoje, cukrzyca, choroby układu krążenia, nowotwory, przedwczesny zgon

Nadwaga i otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze… To jedynie kilka jednostek chorobowych, których ryzyko wystąpienia wzrasta wraz ze spożyciem słodzonych napojów. Wyniki nowego badania sugerują, że częste spożywanie słodzonych napojów zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu z różnych przyczyn, w szczególności z powodu chorób układu krążenia oraz w mniejszym stopniu z powodu nowotworów! Ryzyko jest wyższe u kobiet! Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

2018-05-04

Kategorie:

Tagi: poród, sześcioraczki, Thelma Chiaka, Woman's Hospital of Texas, Stany Zjednoczone

W ostatnich dniach media na całym świecie obiegła wiadomość o wyjątkowym porodzie. Amerykanka Thelma Chiaka została mamą dwóch dziewczynek i czterech chłopców! Kobieta urodziła sześcioraczki siłami natury w zaledwie 9 minut! Szacuje się, że szansa urodzenia sześcioraczków wynosi 1 na 4,7 mld! Uwagę przykuwa przede wszystkim czas, w którym noworodki przyszły na świat! Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

2018-05-04

Kategorie:

Tagi: sen, zaburzenia snu, jakość snu, ilość snu, higiena snu, The Global Pursuit of Better Sleep Health

Czy odczuwacie kłopoty z zasypianiem? Czy wybudzacie się w nocy? Czy macie trudności z ponownym zaśnięciem? Czy czujecie, że sen nie zapewnia Wam wystarczającego wypoczynku? Prawdopodobnie większość z nas przynajmniej na jedno z pytań odpowie twierdząco. Powyższą hipotezę potwierdzają wyniki sondażu obejmującego kilkanaście tysięcy respondentów ze świata, w tym z Polski. Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

Publikacje ekspertów

Nadwaga i otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze… To jedynie kilka jednostek chorobowych, których ryzyko wystąpienia wzrasta wraz ze spożyciem słodzonych napojów. Wyniki nowego badania sugerują, że częste spożywanie słodzonych napojów zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu z różnych przyczyn, w szczególności z powodu chorób układu krążenia oraz w mniejszym stopniu z powodu nowotworów! Ryzyko jest wyższe u kobiet! Zapraszamy do lektury!
W ostatnich dniach media na całym świecie obiegła wiadomość o wyjątkowym porodzie. Amerykanka Thelma Chiaka została mamą dwóch dziewczynek i czterech chłopców! Kobieta urodziła sześcioraczki siłami natury w zaledwie 9 minut! Szacuje się, że szansa urodzenia sześcioraczków wynosi 1 na 4,7 mld! Uwagę przykuwa przede wszystkim czas, w którym noworodki przyszły na świat! Zapraszamy do lektury!
Czy odczuwacie kłopoty z zasypianiem? Czy wybudzacie się w nocy? Czy macie trudności z ponownym zaśnięciem? Czy czujecie, że sen nie zapewnia Wam wystarczającego wypoczynku? Prawdopodobnie większość z nas przynajmniej na jedno z pytań odpowie twierdząco. Powyższą hipotezę potwierdzają wyniki sondażu obejmującego kilkanaście tysięcy respondentów ze świata, w tym z Polski. Zapraszamy do lektury!

Zapytaj

Porady

Około 4 miesięcy! Tyle wynosi średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce. Od lat niewiele się zmienia w tym względzie. Jesteśmy skazani na kolejki! Taki wniosek płynie z najnowszego raportu opracowanego przez Fundację Watch Health Care oraz firmę MAHTA. Miało być lepiej! Jest gorzej… W porównaniu do ubiegłego roku średni czas oczekiwania do specjalisty wzrósł o około pół miesiąca. Zapraszamy do lektury!
Ograniczmy spożycie soli w diecie! Eksperci, dietetycy i lekarze byli dotychczas zgodni w tym względzie. Dlaczego? Nadmierne spożycie soli powoduje podwyższenie ciśnienia tętniczego, które z kolei może prowadzić do wystąpienia m.in. chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzenia czynności nerek. Międzynarodowy zespół naukowców rzuca nowe światło na zalecane dzienne spożycie soli. Uwaga - wyniki badania są kontrowersyjne! Zapraszamy do lektury!
Według definicji są to zaburzenie nerwicowe, których objaw stanowi uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami. Efektem tego jest najczęściej unikanie przyczyn wywołujących reakcje lękowe. Co istotne, silna fobia może znacząco utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie. Według statystyk rozmaite fobie dotykają średnio co dziesiątej osoby na całym świecie i zaraz po depresji są jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Znacznie częściej dotykają one kobiet. Jak się okazuje, w kontekście społeczeństwa fobie są zjawiskiem nasilającym się.

Najnowsze opinie o lekarzach

Mariusz Mazur

Chirurg naczyniowy


5/5
Lekarz chirurg Mariusz Mazur to dobry specjalista. Stawia trafne diagnozy. Jest bardzo wyrozumiały dla pacjentów. Z cierpliwością i wnikliwie wysłuchuje pacjenta. Fachowo wykonuje zabiegi chirurgiczne. Jest god...ny poleceniawięcejmniej
Zofia Wdzięczna pacjentka.

Mariusz Mazur

Chirurg naczyniowy


5/5
Lekarz chirurg Mariusz Mazur to dobry specjalista. Stawia trafne diagnozy. Z cierpliwością i wnikliwie wysłuchuje pacjenta. Każdemu chce pomóc. Fachowo wykonuje zabiegi chirurgiczne. Jest godny polecenia!
Zofia Wdzięczna pacjentka.


3/5
Wysłuchał mnie do końca, kilka razy dopytywał, a na końcu postawił diagnozę i zaproponował leczenie. Proponował terapię, ale nie byłem chętny aby ją podjąć- nie naciskał, czym zyskał moje zaufanie. Po le...kach odczułem wyraźną poprawę. W sumie godny polecenia psychiatra :-)więcejmniej
Krzysztof Fuks

Opinie o placówkach5/5

Gabinety Stomatologiczne Lim-dent

Jestem bardzo zadowolony z opieki i leczenia. Moge zdecydowanie polecic.
Marcin Arciszewski5/5

Prywatny Gabinet Stomatologiczny Stefania Lembryk

Pani Dr. wspaniały Człowiek. Zawsze uśmiechnięta, profesjonalna w tym co robi. Atmosfera w gabinecie przyjemna bardzo, zapomina się o bólu. Bardzo polecam
Alicja Koszelnik5/5

SaskaMed

Bardzo przyjemne miejsce z ciepłą atmosferą.
Ewa
Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.