Szczepienia ochronne pozostaną obowiązkowe!

2018-11-10

Tagi: szczepienia ochronne, niepożądane odczyny poszczepienne, ustawa, projekt obywatelski, STOP NOP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

W ostatnich tygodniach słowo ‘szczepienie’ było odmienianie przez wszystkie przypadki. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego obywatelskiego projektu ustawy zgłoszonego przez Stowarzyszenie "STOP NOP” zakładającego m.in. zniesienie obowiązku szczepień ochronnych, jak i również z powodu wystąpienia ognisk odry w kilku województwach w Polsce. W tym tygodniu ww. projekt ustawy ponownie trafił do głosowania w Sejmie. Tym razem przemówił zdrowy rozsądek! Posłowie byli zgodni! Szczepienia ochronne powinny pozostać obowiązkowe! Zapraszamy do lektury!

Przypomnijmy kilka faktów. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi znoszący obowiązek szczepień ochronnych w Polsce, zgłoszony przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP”, wpłynął do Sejmu w dniu 11 lipca 2018 r. Pod projektem ustawy zebrano ponad 121 tys. podpisów. W dniu 4 października w trakcie 69. posiedzenia Sejmu odbyło się I czytanie projektu ustawy. Głosami 252 posłów projekt ustawy skierowano do dalszych prac w Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W dniu 8 listopada wpłynęło sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które opowiedziały się za odrzuceniem projektu ustawy. W dniu 9 listopada odbyło się kolejne głosowanie nad projektem ustawy. Projekt odrzucono! Za odrzuceniem projektu ustawy opowiedziało się 354 posłów, 10 było przeciw oraz 16 wstrzymało się od głosu (w glosowaniu wzięło udział 380 posłów).

W trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny głos zabrali m.in. reprezentanci rządu, przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych, przedstawiciele samorządu lekarskiego oraz eksperci. Posłanka Alicja Chybicka (PO) oraz poseł Tomasz Latos (PiS) wnioskowali o natychmiastowe odrzucenie projektu ustawy. Za odrzuceniem projektu ustawy opowiedziało się 55 posłów uznając zasadność podtrzymania obowiązku szczepień ochronnych w Polsce. Za dalszym rozpatrywaniem projektu głosowało 2 posłów. Podczas posiedzenia Komisji podkreślano, że projekt ustawy zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu Polaków. Reprezentanci strony rządzącej zaznaczali, że projekt ustawy skierowano do dalszych prac jedynie ze względu na złożoną obietnicę dotyczącą nie odrzucania obywatelskich projektów ustaw w I czytaniu. W dniu 9 listopada losy projektu zostały przesądzone. Przeważająca większość posłów opowiedziała się za utrzymaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w Polsce.

„W Polsce nie możemy pozwolić sobie na dowolność szczepień z różnych względów. Powiem także, że część krajów, które zdecydowały się na taką dowolność, dzisiaj można obserwować tendencję odwrotną i wręcz dyscyplinowanie własnych obywateli” – powiedział Tomasz Latos (PIS) – „Argumentów za utrzymaniem obowiązkowych szczepień ochronnych jest aż nadto”.

„Szczepienia są dobrodziejstwem. W ogóle dyskutowanie nad tym to jest cofanie się do średniowiecza” – stwierdziła Alicja Chybicka (PO).„Szczepienia to najskuteczniejsza, najtańsza i najbezpieczniejsza metoda przeciwdziałania chorobom zakaźnym”
– podsumował Marek Ruciński (Nowoczesna).

„To dobry, ważny dzień dla polskiego parlamentaryzmu. To dobry dzień dla tych, którzy są prawdziwymi profitentami tego co się dzisiaj zdarzyło. Beneficjentem przede wszystkim będą te dzieci, które mają przeciwskazania do szczepień” – powiedział Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny – „Nasze szczepionki są bezpieczne. Są dobrze sprawdzone. Są wdrażane w racjonalny sposób. Są to takie same szczepionki jak na całym świecie”.

Wnioskodawczyni projektu ustawy Justyna Anna Socha stwierdziła, że głosowanie posłów było „karykaturą demokracji”. Zarzuciła posłom brak zrozumienia celu procedowanego projektu ustawy oraz blokowanie debaty nad systemem szczepień ochronnych w Polsce wskazując na pośpiech w ustaleniu terminu posiedzenia Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, co uniemożliwiło zaproszenie zagranicznych ekspertów. Justyna Socha zapowiedziała kolejny obywatelski projekt o nazwie „Wolność i zdrowie”, którego celem jest obrona lekarzy poddawanych naciskom ze strony korporacji lekarskich oraz ochrona wszystkich pacjentów.

Przypominamy, że szczepienia ochronne są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Dzięki szczepieniom ochronnym udało się wyeliminować lub znacząco ograniczyć zachorowalność i umieralność z powodu wielu chorób zakaźnych. Szczepionki są również najbezpieczniejszą metodą walki z chorobami zakaźnymi. Szczepionki stanowią najdokładniej kontrolowane produkty lecznicze obecne na rynku. Niepożądane odczyny poszczepiennie (NOP-y) mogą się pojawić, jednak w przeważającej większości są to tzw. NOP-y lekkie. Niestety coraz częściej pojawiają się głosy kwestionujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania szczepień ochronnych, co przekłada się na rosnącą liczbę osób uchylających się od szczepień ochronnych. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) wynika, że jedynie w I półroczu 2018 r. (34 273) odnotowano więcej odmów niż w ubiegłym roku (30 090). W związku z tym specjaliści podejmują szereg inicjatyw promujących szczepienia ochronne, w tym m.in. prowadzenie działań edukacyjnych czy publiczne szczepienie przedstawicieli zawodów medycznych przeciw grupie. Obywatele również angażują się w działania na rzecz promocji szczepień ochronnych. Przykładem jest obywatelski projekt o nazwie „Szczepimy bo myślimy” uzależniający przyjęcie do publicznego przedszkola lub żłobka od stanu zaszczepienia dziecka.

Czy pojawiły się pytania lub wątpliwości dotyczące szczepień ochronnych? Zapraszamy do odwiedzenia portalu „Szczepienia info” prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii. Na poniższej stronie znajdziecie rzetelne i wiarygodne informacje na temat szczepień ochronnych. http://szczepienia.pzh.gov.pl/Źródła:• https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/198478,sejm-murem-za-obowiazkiem-szczepien-ochronnych

• http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#A78A649400B8BE2BC125833D00611351

• http://szczepienia.pzh.gov.pl/

O Autorze

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

Czytaj także

2018-11-10

Kategorie:

Tagi: nanotechnologia, nanocząstki, nowotwór, choroba nowotworowa, tlenek cynku, tlenek cyrkonu, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, PAN, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, SGGW

Koń trojański. Oto jeden z najbardziej znanych związków frazeologicznych pochodzących z mitologii. Drewniany koń, w którym ukryli się greccy wojownicy, okazał się skutecznym narzędziem w walce z Trojanami. Niepokonana Troja została zdobyta. Zespół naukowców z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) stworzyli polską wersję konia trojańskiego do walki z komórkami nowotworowymi. Czy polski koń trojański pokona niezwyciężone dotychczas komórki nowotworowe? Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

2018-11-10

Kategorie:

Tagi: alkohol, ciało migdałowate, mózg, zmiany epigenetyczne, neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego, BDNF

W 2018 r. w Polsce zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne, których założeniem było ograniczenie spożycia napojów alkoholowych. Wdrożono m.in. przepisy, które umożliwiły samorządom wprowadzenie ograniczeń w zakresie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Wyniki nowego badania sugerują, że polscy ustawodawcy powinni rozważyć również podwyższenie granicy wieku, od której spożywanie napojów alkoholowych byłoby dozwolone. Dlaczego? Amerykańscy naukowcy wskazują, że spożywanie alkoholu przed 21. rokiem życia może prowadzić do trwałych uszkodzeń w mózgu! Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

2018-11-10

Kategorie:

Tagi: numer alarmowy, 112, centrum powiadomienia ratunkowego, CPR, operator, Policja, Straż Pożarna. Ratownictwo Medyczne

Pytania o pogodę… Pytania o rozkład jazdy komunikacji miejskiej… Pytania o numer telefonu do restauracji… Fałszywe zgłoszenia to codzienność dla operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w całej Polsce. Niestety nadal zdarzają się osoby, które blokują numer alarmowy 112. W 2018 r. zarejestrowano prawie 20 milionów zgłoszeń przychodzących w 17 centrach powiadamiania ratunkowego. Ponad 42% stanowiły zgłoszenia fałszywe lub niezasadne! Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

Publikacje ekspertów

Koń trojański. Oto jeden z najbardziej znanych związków frazeologicznych pochodzących z mitologii. Drewniany koń, w którym ukryli się greccy wojownicy, okazał się skutecznym narzędziem w walce z Trojanami. Niepokonana Troja została zdobyta. Zespół naukowców z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) stworzyli polską wersję konia trojańskiego do walki z komórkami nowotworowymi. Czy polski koń trojański pokona niezwyciężone dotychczas komórki nowotworowe? Zapraszamy do lektury!
W 2018 r. w Polsce zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne, których założeniem było ograniczenie spożycia napojów alkoholowych. Wdrożono m.in. przepisy, które umożliwiły samorządom wprowadzenie ograniczeń w zakresie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Wyniki nowego badania sugerują, że polscy ustawodawcy powinni rozważyć również podwyższenie granicy wieku, od której spożywanie napojów alkoholowych byłoby dozwolone. Dlaczego? Amerykańscy naukowcy wskazują, że spożywanie alkoholu przed 21. rokiem życia może prowadzić do trwałych uszkodzeń w mózgu! Zapraszamy do lektury!
Pytania o pogodę… Pytania o rozkład jazdy komunikacji miejskiej… Pytania o numer telefonu do restauracji… Fałszywe zgłoszenia to codzienność dla operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w całej Polsce. Niestety nadal zdarzają się osoby, które blokują numer alarmowy 112. W 2018 r. zarejestrowano prawie 20 milionów zgłoszeń przychodzących w 17 centrach powiadamiania ratunkowego. Ponad 42% stanowiły zgłoszenia fałszywe lub niezasadne! Zapraszamy do lektury!

Zapytaj

Porady

Ograniczmy spożycie soli w diecie! Eksperci, dietetycy i lekarze byli dotychczas zgodni w tym względzie. Dlaczego? Nadmierne spożycie soli powoduje podwyższenie ciśnienia tętniczego, które z kolei może prowadzić do wystąpienia m.in. chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzenia czynności nerek. Międzynarodowy zespół naukowców rzuca nowe światło na zalecane dzienne spożycie soli. Uwaga - wyniki badania są kontrowersyjne! Zapraszamy do lektury!
Według definicji są to zaburzenie nerwicowe, których objaw stanowi uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami. Efektem tego jest najczęściej unikanie przyczyn wywołujących reakcje lękowe. Co istotne, silna fobia może znacząco utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie. Według statystyk rozmaite fobie dotykają średnio co dziesiątej osoby na całym świecie i zaraz po depresji są jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Znacznie częściej dotykają one kobiet. Jak się okazuje, w kontekście społeczeństwa fobie są zjawiskiem nasilającym się.
Jajko sadzone, jajko na twardo, jajecznica, omlet, ciasta, kremy, lody, likiery, kotlety… Jaja królują na polskich stołach (nie tylko w okresie wielkanocnym!) pod przeróżnymi postaciami jako danie indywidualne lub dodatek do innych dań. Jedna z podstawowych zasad zdrowego żywienia brzmi: „Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych oraz jaja”. Okazuje się jednak, że pomiędzy dietetykami nie ma jednomyślności co do ilości oraz częstości spożycia jaj. Wydaje się, że australijscy naukowcy w końcu rozwiali dotychczasowe wątpliwości powstałe wokół jaj. Dlaczego? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami nowego badania!

Najnowsze opinie o lekarzach5/5
Świetny fachowiec, lekarz z powołania, przy tym bardzo ciepła i miła kobieta. Do naszego dziecka podeszła w sposób indywidualny, monitorowała stan zdrowia dziecka w czasie choroby a przede wszystkim w miarę możl...iwości służyła radą. Dodam jeszcze, że Pani Doktor była pierwszym lekarzem, który w czasie wizyty przebadal naszego synka od stóp po główkę. więcejmniej
Barbara Zapała

Wiktoria Michalska

Chirurg ogólny, Ortopeda


5/5
Polecam Panią Doktor leczyla mnie w piekarach slaskich. Pelen profesjonalizm, zaangażowanie i bogata wiedza. Polecam Panią dr. Wiktorie Michalska ;)
Angelika Gawron

Zygmunt Konieczny

Pulmonolog


5/5
Pan Doktor Konieczny bardzo miły kulturalny super specjalista
Ewa Tusz

Opinie o placówkach5/5

Prywatny Gabinet Stomatologiczny Stefania Lembryk

Pani Dr. wspaniały Człowiek. Zawsze uśmiechnięta, profesjonalna w tym co robi. Atmosfera w gabinecie przyjemna bardzo, zapomina się o bólu. Bardzo polecam
Alicja Koszelnik5/5

SaskaMed

Bardzo przyjemne miejsce z ciepłą atmosferą.
Ewa5/5

DeClinic

Bliskie ludziom miejsce. Młodzi lekarze różnorodnych specjalizacji. Leczę tu zęby i jestem zadowolony.
Kamil
Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.