Spożywamy ponad 2 kg dodatków do żywności typu „E” rocznie!

2019-01-04

Tagi: żywność, bezpieczeństwo żywności, dodatek do żywności, Najwyższa Izba Kontroli, NIK

Dieta przeciętnego konsumenta w ok. 70% składa się z tzw. żywności przetworzonej. Wyniki badania Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dostarczają niepokojących wniosków… Według szacunków każdy z nas może spożywać nawet ponad 2 kg dodatków do żywności rocznie! Codziennie możemy nieświadomie przyjąć ok. 85 różnych dodatków do żywności typu „E”! Dodatki do żywności nie są obojętne dla naszego organizmu… Ich obecność w żywności może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia prowadząc m.in. do choroby nowotworowej! Zapraszamy do lektury!

Barwniki, aromaty, substancje słodzące, substancje konserwujące, przeciwutleniacze, regulatory kwasowości, substancje wypełniające, emulgatory, stabilizatory, substancje zagęszczające… Oto jedynie przykładowe substancje z listy ponad 330 dodatków do żywności.

Czym są dodatki do żywności?Dodatek do żywności definiuje się jako „każdą substancję, która w normalnych warunkach ani nie jest spożywana sama jako żywność, ani nie jest stosowana jako charakterystyczny składnik żywności, bez względu na swoją ewentualną wartość odżywczą, której celowe dodanie, ze względów technologicznych, do żywności w trakcie jej produkcji, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, przewozu lub przechowywania powoduje, lub można spodziewać się zasadnie, że powoduje, iż substancja ta lub jej produkty pochodne stają się bezpośrednio lub pośrednio składnikiem tej żywności” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności). Dodatki do żywności pełnią blisko 30 różnych funkcji technologicznych, w tym m.in. przedłużają okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych, nadają środkom spożywczym odpowiedni smak, zapach czy barwę, zwiększają objętość środka spożywczego lub zapobiegają wysychaniu żywności. Rozporządzenie szczegółowo określa wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania, w tym m.in. dopuszczalne poziomy stosowania (np. dopuszczalne dzienne pobranie). „Stosowanie dodatków do żywności musi być bezpieczne, a ich zastosowanie musi być niezbędne ze względu technologicznego, nie może wprowadzać w błąd konsumentów i musi przynosić im korzyści” – czytamy w rozporządzeniu. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) sugeruje, że rzeczywistość może wyglądać odmiennie. Wyniki badania NIK dostarczają niepokojących wniosków na temat poziomu stosowania dodatków do żywności, jak i również etykietowania dodatków do żywności.

NIK przeprowadziła kontrolę organów odpowiedzialnych za nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, w tym Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wraz z powiatowymi organami inspekcji sanitarnej w wybranych województwach, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wraz z inspektoratami inspekcji handlowej w wybranych miastach wojewódzkich, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wraz z inspektoratami jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w wybranych województwach. Dodatkowo, NIK zleciła przeprowadzenie kontroli prawidłowości etykietowania określonych produktów żywnościowych oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych pod kątem oceny jakościowo-ilościowej dodatków do żywności obecnych w produktach żywnościowych spożywanych z dietą. Wyniki badania dostarczyły niepokojących wniosków!

W badaniu wykazano nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności w Polsce, w tym m.in. rozproszenie oraz nakładanie się uprawnień nadanych poszczególnym inspekcjom, nieefektywną współpracę pomiędzy poszczególnymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności, niewystarczającą ilość badań dotyczących jakości zdrowotnej produktów żywnościowych oraz brak przepisów definiujących pojęcie jakości zdrowotnej. Stwierdzono również nieprawidłowości w składzie produktów żywnościowych zawierających dodatki do żywności. W latach 2016-2018 (I kwartał) przeprowadzono badania laboratoryjne blisko 9 000 próbek (n=8 817), w tym przede wszystkim pod kątem obecności substancji konserwujących, substancji słodzących oraz barwników. W 26 próbkach (0,3%) stwierdzono obecność niedozwolonych dodatków do żywności lub przekroczenie dopuszczalnego poziomu dozwolonych dodatków do żywności. Spośród 35 próbek analizowanych pod kątem ilościowym i jakościowym, w 5 (14%) wykazano niezgodność składu z deklaracją producenta. Ponadto, wykazano, że jedynie w 54 z 501 (11%) analizowanych produktów żywnościowych nie stwierdzono substancji dodatkowych w składzie na etykietach. Na etykietach pozostałych produktów żywnościowych użycie ponad 100 dodatków do żywności (n=132) zadeklarowano 2 016 razy, co przekłada się na 5 dodatków do żywności w każdym z produktów. W niektórych produktach żywnościowych wykazano obecność nawet kilkunastu różnych dodatków do żywności. Oszacowano, że w przeciągu jednego dnia przeciętny konsument może spożyć nawet 85 różnych dodatków do żywności. Tym samym, większość z nas codziennie jest narażona na przekroczenie dopuszczalnego dziennego pobrania dodatków do żywności z dietą. Dodatkowo, stwierdzono uchybienia w zakresie oznakowania produktów żywnościowych w 6,5% analizowanych próbek, w tym m.in. nieczytelność etykiet dla przeciętnego konsumenta. Eksperci podkreślają, że dodatki do żywności nie są obojętne dla naszego zdrowia. Grupą szczególnie narażoną są dzieci, w szczególności poniżej 10 r.ż. Kumulacja wielu dodatków do żywności w jednym produkcie żywnościowym lub kumulacja wielu dodatków do żywności pochodzących z różnych źródeł, w tym m.in. innych składników diety lub leków może zwiększać ryzyko wystąpienia np. alergii, wstrząsu anafilaktycznego lub choroby nowotworowej.

NIK zaapelowała do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego o podjęcie odpowiednich działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa stosowania dodatków do żywności w diecie konsumentów w Polsce. Do wyników kontroli NIK odniósł się Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).

„Polskie przepisy o stosowaniu i znakowaniu substancji dodatkowych do żywności są takie same jak w UE” - podkreślił Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego – „Kontrole unijne pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że są one realizowane w Polsce w pełnym zakresie. W dobie globalizacji obowiązują nas przepisy UE, które w obszarze bezpieczeństwa żywności, w tym substancji dodatkowych, są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż w innych obszarach świata".

Jednocześnie GIS poparł niektóre rekomendacje zaproponowane przez NIK, w tym zwiększenie funkcjonalności systemu urzędowych kontroli bezpieczeństwa żywności Polsce oraz zapowiedział nasilenie działań edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z raportem Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności w Polsce: https://www.nik.gov.pl/plik/id,18798,vp,21401.pdfW jaki sposób dokonujecie wyboru określonych produktów żywnościowych podczas zakupów? Czy sprawdzacie skład na etykietach dołączonych do produktów żywnościowych? Zapraszamy do dyskusji!Źródła:• https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/e-w-zywnosci-bez-kontroli.html

• https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/o-nadzorze-nad-substancjami-dodatkowymi-w-zywnosci/

O Autorze

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

Czytaj także

2019-01-04

Kategorie:

Tagi: cukier, słodzone napoje, cukrzyca, choroby układu krążenia, nowotwory, przedwczesny zgon

Nadwaga i otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze… To jedynie kilka jednostek chorobowych, których ryzyko wystąpienia wzrasta wraz ze spożyciem słodzonych napojów. Wyniki nowego badania sugerują, że częste spożywanie słodzonych napojów zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu z różnych przyczyn, w szczególności z powodu chorób układu krążenia oraz w mniejszym stopniu z powodu nowotworów! Ryzyko jest wyższe u kobiet! Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

2019-01-04

Kategorie:

Tagi: poród, sześcioraczki, Thelma Chiaka, Woman's Hospital of Texas, Stany Zjednoczone

W ostatnich dniach media na całym świecie obiegła wiadomość o wyjątkowym porodzie. Amerykanka Thelma Chiaka została mamą dwóch dziewczynek i czterech chłopców! Kobieta urodziła sześcioraczki siłami natury w zaledwie 9 minut! Szacuje się, że szansa urodzenia sześcioraczków wynosi 1 na 4,7 mld! Uwagę przykuwa przede wszystkim czas, w którym noworodki przyszły na świat! Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

2019-01-04

Kategorie:

Tagi: sen, zaburzenia snu, jakość snu, ilość snu, higiena snu, The Global Pursuit of Better Sleep Health

Czy odczuwacie kłopoty z zasypianiem? Czy wybudzacie się w nocy? Czy macie trudności z ponownym zaśnięciem? Czy czujecie, że sen nie zapewnia Wam wystarczającego wypoczynku? Prawdopodobnie większość z nas przynajmniej na jedno z pytań odpowie twierdząco. Powyższą hipotezę potwierdzają wyniki sondażu obejmującego kilkanaście tysięcy respondentów ze świata, w tym z Polski. Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

Publikacje ekspertów

Nadwaga i otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze… To jedynie kilka jednostek chorobowych, których ryzyko wystąpienia wzrasta wraz ze spożyciem słodzonych napojów. Wyniki nowego badania sugerują, że częste spożywanie słodzonych napojów zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu z różnych przyczyn, w szczególności z powodu chorób układu krążenia oraz w mniejszym stopniu z powodu nowotworów! Ryzyko jest wyższe u kobiet! Zapraszamy do lektury!
W ostatnich dniach media na całym świecie obiegła wiadomość o wyjątkowym porodzie. Amerykanka Thelma Chiaka została mamą dwóch dziewczynek i czterech chłopców! Kobieta urodziła sześcioraczki siłami natury w zaledwie 9 minut! Szacuje się, że szansa urodzenia sześcioraczków wynosi 1 na 4,7 mld! Uwagę przykuwa przede wszystkim czas, w którym noworodki przyszły na świat! Zapraszamy do lektury!
Czy odczuwacie kłopoty z zasypianiem? Czy wybudzacie się w nocy? Czy macie trudności z ponownym zaśnięciem? Czy czujecie, że sen nie zapewnia Wam wystarczającego wypoczynku? Prawdopodobnie większość z nas przynajmniej na jedno z pytań odpowie twierdząco. Powyższą hipotezę potwierdzają wyniki sondażu obejmującego kilkanaście tysięcy respondentów ze świata, w tym z Polski. Zapraszamy do lektury!

Zapytaj

Porady

Około 4 miesięcy! Tyle wynosi średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce. Od lat niewiele się zmienia w tym względzie. Jesteśmy skazani na kolejki! Taki wniosek płynie z najnowszego raportu opracowanego przez Fundację Watch Health Care oraz firmę MAHTA. Miało być lepiej! Jest gorzej… W porównaniu do ubiegłego roku średni czas oczekiwania do specjalisty wzrósł o około pół miesiąca. Zapraszamy do lektury!
Ograniczmy spożycie soli w diecie! Eksperci, dietetycy i lekarze byli dotychczas zgodni w tym względzie. Dlaczego? Nadmierne spożycie soli powoduje podwyższenie ciśnienia tętniczego, które z kolei może prowadzić do wystąpienia m.in. chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzenia czynności nerek. Międzynarodowy zespół naukowców rzuca nowe światło na zalecane dzienne spożycie soli. Uwaga - wyniki badania są kontrowersyjne! Zapraszamy do lektury!
Według definicji są to zaburzenie nerwicowe, których objaw stanowi uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami. Efektem tego jest najczęściej unikanie przyczyn wywołujących reakcje lękowe. Co istotne, silna fobia może znacząco utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie. Według statystyk rozmaite fobie dotykają średnio co dziesiątej osoby na całym świecie i zaraz po depresji są jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Znacznie częściej dotykają one kobiet. Jak się okazuje, w kontekście społeczeństwa fobie są zjawiskiem nasilającym się.

Najnowsze opinie o lekarzach

Mariusz Mazur

Chirurg naczyniowy


5/5
Lekarz chirurg Mariusz Mazur to dobry specjalista. Stawia trafne diagnozy. Jest bardzo wyrozumiały dla pacjentów. Z cierpliwością i wnikliwie wysłuchuje pacjenta. Fachowo wykonuje zabiegi chirurgiczne. Jest god...ny poleceniawięcejmniej
Zofia Wdzięczna pacjentka.

Mariusz Mazur

Chirurg naczyniowy


5/5
Lekarz chirurg Mariusz Mazur to dobry specjalista. Stawia trafne diagnozy. Z cierpliwością i wnikliwie wysłuchuje pacjenta. Każdemu chce pomóc. Fachowo wykonuje zabiegi chirurgiczne. Jest godny polecenia!
Zofia Wdzięczna pacjentka.


3/5
Wysłuchał mnie do końca, kilka razy dopytywał, a na końcu postawił diagnozę i zaproponował leczenie. Proponował terapię, ale nie byłem chętny aby ją podjąć- nie naciskał, czym zyskał moje zaufanie. Po le...kach odczułem wyraźną poprawę. W sumie godny polecenia psychiatra :-)więcejmniej
Krzysztof Fuks

Opinie o placówkach5/5

Gabinety Stomatologiczne Lim-dent

Jestem bardzo zadowolony z opieki i leczenia. Moge zdecydowanie polecic.
Marcin Arciszewski5/5

Prywatny Gabinet Stomatologiczny Stefania Lembryk

Pani Dr. wspaniały Człowiek. Zawsze uśmiechnięta, profesjonalna w tym co robi. Atmosfera w gabinecie przyjemna bardzo, zapomina się o bólu. Bardzo polecam
Alicja Koszelnik5/5

SaskaMed

Bardzo przyjemne miejsce z ciepłą atmosferą.
Ewa
Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.