Rok 2018 za nami! Idzie nowe!

2019-01-01

Tagi: polityka zdrowotna, system ochrony zdrowia, 2018

Rzucę palenie! Zacznę ćwiczyć! Będę zdrowo się odżywiać! Zrzucę zbędne kilogramy! Oto jedynie kilka przykładowych postanowień noworocznych. Zanim jednak rozpoczniemy tworzenie listy noworocznych postanowień spróbujmy podsumować ubiegły rok. „Mijający rok zdominowała fala kroczących protestów i niepokojów w ochronie zdrowia, wprowadzana na siłę informatyzacja (z ogromnymi planami również na 2019 rok), kolejne obciążenia biurokratyczne… (mają je z lekarzy zdjąć pomoce medyczne szumnie nazywane ''asystentami medycznymi'', tylko nie wiadomo skąd ich brać i z czego opłacać?!)”. W ten sposób rok 2018 podsumowuje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Co wydarzyło się w systemie ochrony zdrowia w 2018 r.? Jak oceniacie rok 2018? Która ze zmian w Waszej ocenie była dobrą zmianą? Zapraszamy do dyskusji!

Rok 2018 przebiegł pod hasłem strajków. Strajkowali niemal wszyscy reprezentanci zawodów medycznych (i nie tylko!). Strajkowali lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Strajkowali również niepełnosprawni wraz z opiekunami. Rok 2018 przyniósł również wiele zmian w systemie ochrony zdrowia, w tym m.in. w zakresie finansowania i organizacji. Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym zmianom.

W 2018 r. przyjęto długo oczekiwane przepisy o wzroście nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia do poziomu 6% PKB w 2024 r. Rozwiązanie stanowiło jeden z postulatów ogłoszonych przez strajkujących lekarzy rezydentów. Kompromis pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL osiągnięto w dniu 8 lutego 2018 r. po kilku miesiącach strajku, w tym również strajku głodowego. Wspólnie wypracowany pakiet rozwiązań, tzw. „pakiet Szumowskiego” obejmował nie tylko wzrost corocznych nakładów na system ochrony zdrowia, ale i również zapewnienie godziwych warunków zatrudnienia dla lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów, ograniczenie biurokracji w systemie ochrony zdrowia oraz przeciwdziałanie problemowi deficytu w kadrze personelu medycznego.

W 2018 r. weszła w życie prezydencka ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Ustawa była odpowiedzią na corocznie rosnącą zachorowalność na nowotwory skóry, w tym w szczególności raka podstawnokomórkowego, kolczystokomórkowego oraz czerniaka złośliwego. Ustawa nałożyła zakaz korzystania z solariów dla osób poniżej 18 r.ż. oraz zakaz reklamowania tych usług m.in. w telewizji, radiu, prasie, na plakatach, w miejscach użyteczności publicznej oraz w środkach usług informatycznych. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów przewidziano karę pieniężną w wysokości od 1 000 zł do 50 000 zł.

W 2018 r. podpisano umowę na realizację projektu, pn. “Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 1”. W ramach projektu przewidziano budowę oraz doposażenie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Olsztynie (lądowisko Gryźliny), Lublinie-Świdniku, rozbudowę bazy HEMS w Płocku, budowę agregatu prądotwórczego w Sanoku oraz budowę stacji paliw w Gdańsku. Wartość projektu przekracza 23 miliony złotych. W kolejnych latach zostaną zrealizowane kolejne etapy projektu. Etap 2 zakłada budowę i doposażenie bazy HEMS w Bydgoszczy (Osielsku), Katowicach, rozbudowę baz HEMS w Szczecinie oraz Białymstoku (wartość projektu - ponad 21 milionów złotych). Etap 3 przewiduje budowę i doposażenie bazy HEMS w Warszawie, rozbudowę Stacji Obsługi Technicznej w Warszawie, budowę FATO w Szczecinie oraz Białymstoku (wartość projektu - ponad 26 milionów złotych). Koszt całościowy projektu przekracza 70 mln zł.

W 2018 r. przyjęto przepisy wprowadzające szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach nowych przepisów zniesiono okresy użytkowania wyrobów medycznych oraz limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej. Ponadto, wprowadzono korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, zaopatrywanie się w aptece bez kolejki oraz korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania. Podniesiono również wymiar renty socjalnej.

W 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. W ramach ustawy wprowadzono kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, powołano Urząd Ochrony Danych Osobowych (wcześniej - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) oraz skrócono postępowanie dotyczące naruszeń danych osobowych. Ustawę wdrożono w celu zapewnienia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W 2018 r. znowelizowano przepisy Ustawy o zmianie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485) oraz Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49). W myśl nowych przepisów nałożono kary za posiadanie znacznych ilości dopalaczy (kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat) oraz obrót dopalaczami (kara pozbawienia wolności do 12 lat). Ustawa nałożyła obowiązek zgłaszania przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz stworzenia rejestru zatruć oraz zgonów związanych ze stosowaniem dopalaczy. Osoby stosujące dopalacze otrzymają wsparcie jak osoby uzależnione od narkotyków.

W 2018 r. w Sejmie przekazano do dalszych prac, a następnie odrzucono obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zgłoszony przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP”. Projekt zakładał m.in. zniesienie obowiązku szczepień ochronnych w Polsce. Projekt ustawy rozpoczął szeroką i burzliwą dyskusję o systemie szczepień ochronnych w Polsce. Odpowiedzią na projekt "STOP NOP” był m.in. obywatelski projekt o nazwie „Szczepimy bo myślimy” uzależniający przyjęcie do publicznego przedszkola lub żłobka od stanu zaszczepienia dziecka.

W 2018 r. nałożono na lekarzy obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w wersji elektronicznej (e-ZLA). Termin obowiązkowego wprowadzenia e-zwolnień był dwukrotnie przekładany. Zmiana zaczęła obowiązywać od 1 grudnia. Z jednej strony podkreśla się korzyści płynące z wprowadzenia e-ZLA dla lekarzy, pracodawców i pracowników. Z drugiej strony jednak wskazuje się na niewydolność systemu informatycznego, co uniemożliwia sprawne wystawianie zwolnień lekarskich.

Co według Was było najistotniejszą zmianą w systemie ochrony zdrowia w 2018 r.? Jak oceniacie funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w ubiegłym roku? Czy uważacie, że w 2019 r. będzie lepiej? Zapraszamy do dyskusji!

O Autorze

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

Czytaj także

2019-01-01

Kategorie:

Tagi: cukier, słodzone napoje, cukrzyca, choroby układu krążenia, nowotwory, przedwczesny zgon

Nadwaga i otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze… To jedynie kilka jednostek chorobowych, których ryzyko wystąpienia wzrasta wraz ze spożyciem słodzonych napojów. Wyniki nowego badania sugerują, że częste spożywanie słodzonych napojów zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu z różnych przyczyn, w szczególności z powodu chorób układu krążenia oraz w mniejszym stopniu z powodu nowotworów! Ryzyko jest wyższe u kobiet! Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

2019-01-01

Kategorie:

Tagi: poród, sześcioraczki, Thelma Chiaka, Woman's Hospital of Texas, Stany Zjednoczone

W ostatnich dniach media na całym świecie obiegła wiadomość o wyjątkowym porodzie. Amerykanka Thelma Chiaka została mamą dwóch dziewczynek i czterech chłopców! Kobieta urodziła sześcioraczki siłami natury w zaledwie 9 minut! Szacuje się, że szansa urodzenia sześcioraczków wynosi 1 na 4,7 mld! Uwagę przykuwa przede wszystkim czas, w którym noworodki przyszły na świat! Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

2019-01-01

Kategorie:

Tagi: sen, zaburzenia snu, jakość snu, ilość snu, higiena snu, The Global Pursuit of Better Sleep Health

Czy odczuwacie kłopoty z zasypianiem? Czy wybudzacie się w nocy? Czy macie trudności z ponownym zaśnięciem? Czy czujecie, że sen nie zapewnia Wam wystarczającego wypoczynku? Prawdopodobnie większość z nas przynajmniej na jedno z pytań odpowie twierdząco. Powyższą hipotezę potwierdzają wyniki sondażu obejmującego kilkanaście tysięcy respondentów ze świata, w tym z Polski. Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

Publikacje ekspertów

Nadwaga i otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze… To jedynie kilka jednostek chorobowych, których ryzyko wystąpienia wzrasta wraz ze spożyciem słodzonych napojów. Wyniki nowego badania sugerują, że częste spożywanie słodzonych napojów zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu z różnych przyczyn, w szczególności z powodu chorób układu krążenia oraz w mniejszym stopniu z powodu nowotworów! Ryzyko jest wyższe u kobiet! Zapraszamy do lektury!
W ostatnich dniach media na całym świecie obiegła wiadomość o wyjątkowym porodzie. Amerykanka Thelma Chiaka została mamą dwóch dziewczynek i czterech chłopców! Kobieta urodziła sześcioraczki siłami natury w zaledwie 9 minut! Szacuje się, że szansa urodzenia sześcioraczków wynosi 1 na 4,7 mld! Uwagę przykuwa przede wszystkim czas, w którym noworodki przyszły na świat! Zapraszamy do lektury!
Czy odczuwacie kłopoty z zasypianiem? Czy wybudzacie się w nocy? Czy macie trudności z ponownym zaśnięciem? Czy czujecie, że sen nie zapewnia Wam wystarczającego wypoczynku? Prawdopodobnie większość z nas przynajmniej na jedno z pytań odpowie twierdząco. Powyższą hipotezę potwierdzają wyniki sondażu obejmującego kilkanaście tysięcy respondentów ze świata, w tym z Polski. Zapraszamy do lektury!

Zapytaj

Porady

Około 4 miesięcy! Tyle wynosi średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce. Od lat niewiele się zmienia w tym względzie. Jesteśmy skazani na kolejki! Taki wniosek płynie z najnowszego raportu opracowanego przez Fundację Watch Health Care oraz firmę MAHTA. Miało być lepiej! Jest gorzej… W porównaniu do ubiegłego roku średni czas oczekiwania do specjalisty wzrósł o około pół miesiąca. Zapraszamy do lektury!
Ograniczmy spożycie soli w diecie! Eksperci, dietetycy i lekarze byli dotychczas zgodni w tym względzie. Dlaczego? Nadmierne spożycie soli powoduje podwyższenie ciśnienia tętniczego, które z kolei może prowadzić do wystąpienia m.in. chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzenia czynności nerek. Międzynarodowy zespół naukowców rzuca nowe światło na zalecane dzienne spożycie soli. Uwaga - wyniki badania są kontrowersyjne! Zapraszamy do lektury!
Według definicji są to zaburzenie nerwicowe, których objaw stanowi uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami. Efektem tego jest najczęściej unikanie przyczyn wywołujących reakcje lękowe. Co istotne, silna fobia może znacząco utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie. Według statystyk rozmaite fobie dotykają średnio co dziesiątej osoby na całym świecie i zaraz po depresji są jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Znacznie częściej dotykają one kobiet. Jak się okazuje, w kontekście społeczeństwa fobie są zjawiskiem nasilającym się.

Najnowsze opinie o lekarzach

Mariusz Mazur

Chirurg naczyniowy


5/5
Lekarz chirurg Mariusz Mazur to dobry specjalista. Stawia trafne diagnozy. Jest bardzo wyrozumiały dla pacjentów. Z cierpliwością i wnikliwie wysłuchuje pacjenta. Fachowo wykonuje zabiegi chirurgiczne. Jest god...ny poleceniawięcejmniej
Zofia Wdzięczna pacjentka.

Mariusz Mazur

Chirurg naczyniowy


5/5
Lekarz chirurg Mariusz Mazur to dobry specjalista. Stawia trafne diagnozy. Z cierpliwością i wnikliwie wysłuchuje pacjenta. Każdemu chce pomóc. Fachowo wykonuje zabiegi chirurgiczne. Jest godny polecenia!
Zofia Wdzięczna pacjentka.


3/5
Wysłuchał mnie do końca, kilka razy dopytywał, a na końcu postawił diagnozę i zaproponował leczenie. Proponował terapię, ale nie byłem chętny aby ją podjąć- nie naciskał, czym zyskał moje zaufanie. Po le...kach odczułem wyraźną poprawę. W sumie godny polecenia psychiatra :-)więcejmniej
Krzysztof Fuks

Opinie o placówkach5/5

Gabinety Stomatologiczne Lim-dent

Jestem bardzo zadowolony z opieki i leczenia. Moge zdecydowanie polecic.
Marcin Arciszewski5/5

Prywatny Gabinet Stomatologiczny Stefania Lembryk

Pani Dr. wspaniały Człowiek. Zawsze uśmiechnięta, profesjonalna w tym co robi. Atmosfera w gabinecie przyjemna bardzo, zapomina się o bólu. Bardzo polecam
Alicja Koszelnik5/5

SaskaMed

Bardzo przyjemne miejsce z ciepłą atmosferą.
Ewa
Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.