Kobieto! Będziesz rodzić godniej!

2019-01-03

Tagi: poród, ciąża, standard organizacyjny opieki okołoporodowej, Ministerstwo Zdrowia

„Do niewiasty powiedział [Bóg]: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci (…)»” (Rdz 3, 16). W ostatnich latach wiele zmieniło się w zakresie opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu. Choć jest zauważalna duża poprawa, niejednokrotnie zdarza się, że poród bywa dla kobiety przeżyciem przykrym i traumatyzującym. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe standardy organizacyjne opieki okołoporodowej, które mają zapewnić dobry stan zdrowia matki i dziecka oraz wysoką jakość opieki okołoporodowej niezależnie od miejsca porodu. Czy jesteśmy bliżej ideału? Zapraszamy do lektury i dyskusji!

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. poz. 1756). Nowe rozporządzenie zastąpiło trzy poprzednie rozporządzenia Ministra Zdrowia, w których odrębnie opisano standardy postępowania medycznego dotyczące ciąży fizjologicznej, ciąży powikłanej oraz łagodzeniu bólu porodowego. Dokument określa zasady opieki okołoporodowej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz nad noworodkiem. Większość zapisów nowego rozporządzenia jest powieleniem zapisów zawartych w poprzednich rozporządzeniach. Pewne zapisy doprecyzowano lub dodano.

Celem opieki okołoporodowej, opartej na praktykach o udowodnionej skuteczności, jest zapewnienie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, w tym dobrostanu psychicznego oraz ograniczenie niezbędnych interwencji medycznych, w tym przede wszystkim amniotomii, indukcji porodu, stymulacji czynności skurczowej, podawania opioidów, nacięcia krocza, cięcia cesarskiego oraz podania noworodkowi mleka modyfikowanego. Nowe standardy stawiają kobietę ciężarną i jej dziecko w centrum zainteresowania personelu medycznego. Nowe standardy podnoszą również rangę zawodu położnej. Zgodnie z brzmieniem nowego rozporządzenia szpitale są zobowiązane do monitorowania jakości opieki okołoporodowej oraz oceny satysfakcji kobiet objętych opieką. W rozporządzeniu duży nacisk położono na promocję karmienia piersią poprzez m.in. działania edukacyjne na temat korzyści płynących z karmienia piersią jeszcze w okresie ciąży oraz prowadzenie instruktaży dotyczących prawidłowej pozycji do karmienia piersią oraz zasad ręcznego odciągania pokarmu po porodzie. Od stycznia 2022 r. szpitale powinny udostępniać matkom sprzęt do odciągania pokarmu. Mleko modyfikowane będzie wydawane wyłącznie za zgodą lekarza lub na prośbę matki dziecka. W celu promocji karmienia piersią wprowadzono zakaz prowadzenia działań marketingowych oraz reklamowych dotyczących preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do sztucznego karmienia. Nowe rozporządzenie zobowiązuje osobę sprawującą opiekę nad kobietą ciężarną nie tylko do oceny jej stanu ogólnego, ale i również stanu psychicznego, w tym oceny ryzyka wystąpienia depresji poporodowej. Kobiety ciężarne powinny mieć możliwość zapoznania się z miejscem porodu oraz wypełnienia dokumentacji medycznej i odbycia konsultacji anestezjologicznej przed porodem. Kobiety ciężarne powinny mieć prawo do omówienia z personelem medycznym planu porodu, który powinien być w miarę możliwości przestrzegany. Plan porodu powinien uwzględniać metody łagodzenia bólu porodowego, w tym możliwości wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego. Kobiety ciężarne powinny mieć prawo do spożywania posiłków w trakcie porodu za zgodą personelu medycznego. Nowe zapisy nałożyły na lekarza prowadzącego ciążę obowiązek skierowania kobiety ciężarnej do położnej POZ celem przeprowadzenia bezpłatnej edukacji przedporodowej, co powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. W ramach rozporządzenia określono zakres tematyczny edukacji przedporodowej. W rozporządzeniu usunięto zapis o obowiązkowej hospitalizacji kobiety w ciąży po ukończeniu 41. tygodnia ciąży. Dodano, że ciąża powinna zostać rozwiązana przed ukończeniem 42. tygodnia ciąży bez hospitalizacji o ile nie pojawią się objawy zagrażające zdrowiu oraz życiu matki i dziecka.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nowe zapisy rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej przyczynią się do poprawy samopoczucia oraz bezpieczeństwa kobiety ciężarnej i jej dziecka oraz zapewnią właściwą i jednolitą organizację pracy we wszystkich podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001756Źródła:• https://www.gov.pl/web/zdrowie/zmiany-w-organizacji-opieki-okoloporodowej-1-stycznia-2019-r-wchodzi-w-zycie-nowy-standard-organizacyjny

O Autorze

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

Czytaj także

2019-01-03

Kategorie:

Tagi: cukier, słodzone napoje, cukrzyca, choroby układu krążenia, nowotwory, przedwczesny zgon

Nadwaga i otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze… To jedynie kilka jednostek chorobowych, których ryzyko wystąpienia wzrasta wraz ze spożyciem słodzonych napojów. Wyniki nowego badania sugerują, że częste spożywanie słodzonych napojów zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu z różnych przyczyn, w szczególności z powodu chorób układu krążenia oraz w mniejszym stopniu z powodu nowotworów! Ryzyko jest wyższe u kobiet! Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

2019-01-03

Kategorie:

Tagi: poród, sześcioraczki, Thelma Chiaka, Woman's Hospital of Texas, Stany Zjednoczone

W ostatnich dniach media na całym świecie obiegła wiadomość o wyjątkowym porodzie. Amerykanka Thelma Chiaka została mamą dwóch dziewczynek i czterech chłopców! Kobieta urodziła sześcioraczki siłami natury w zaledwie 9 minut! Szacuje się, że szansa urodzenia sześcioraczków wynosi 1 na 4,7 mld! Uwagę przykuwa przede wszystkim czas, w którym noworodki przyszły na świat! Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

2019-01-03

Kategorie:

Tagi: sen, zaburzenia snu, jakość snu, ilość snu, higiena snu, The Global Pursuit of Better Sleep Health

Czy odczuwacie kłopoty z zasypianiem? Czy wybudzacie się w nocy? Czy macie trudności z ponownym zaśnięciem? Czy czujecie, że sen nie zapewnia Wam wystarczającego wypoczynku? Prawdopodobnie większość z nas przynajmniej na jedno z pytań odpowie twierdząco. Powyższą hipotezę potwierdzają wyniki sondażu obejmującego kilkanaście tysięcy respondentów ze świata, w tym z Polski. Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

Publikacje ekspertów

Nadwaga i otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze… To jedynie kilka jednostek chorobowych, których ryzyko wystąpienia wzrasta wraz ze spożyciem słodzonych napojów. Wyniki nowego badania sugerują, że częste spożywanie słodzonych napojów zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu z różnych przyczyn, w szczególności z powodu chorób układu krążenia oraz w mniejszym stopniu z powodu nowotworów! Ryzyko jest wyższe u kobiet! Zapraszamy do lektury!
W ostatnich dniach media na całym świecie obiegła wiadomość o wyjątkowym porodzie. Amerykanka Thelma Chiaka została mamą dwóch dziewczynek i czterech chłopców! Kobieta urodziła sześcioraczki siłami natury w zaledwie 9 minut! Szacuje się, że szansa urodzenia sześcioraczków wynosi 1 na 4,7 mld! Uwagę przykuwa przede wszystkim czas, w którym noworodki przyszły na świat! Zapraszamy do lektury!
Czy odczuwacie kłopoty z zasypianiem? Czy wybudzacie się w nocy? Czy macie trudności z ponownym zaśnięciem? Czy czujecie, że sen nie zapewnia Wam wystarczającego wypoczynku? Prawdopodobnie większość z nas przynajmniej na jedno z pytań odpowie twierdząco. Powyższą hipotezę potwierdzają wyniki sondażu obejmującego kilkanaście tysięcy respondentów ze świata, w tym z Polski. Zapraszamy do lektury!

Zapytaj

Porady

Około 4 miesięcy! Tyle wynosi średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce. Od lat niewiele się zmienia w tym względzie. Jesteśmy skazani na kolejki! Taki wniosek płynie z najnowszego raportu opracowanego przez Fundację Watch Health Care oraz firmę MAHTA. Miało być lepiej! Jest gorzej… W porównaniu do ubiegłego roku średni czas oczekiwania do specjalisty wzrósł o około pół miesiąca. Zapraszamy do lektury!
Ograniczmy spożycie soli w diecie! Eksperci, dietetycy i lekarze byli dotychczas zgodni w tym względzie. Dlaczego? Nadmierne spożycie soli powoduje podwyższenie ciśnienia tętniczego, które z kolei może prowadzić do wystąpienia m.in. chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzenia czynności nerek. Międzynarodowy zespół naukowców rzuca nowe światło na zalecane dzienne spożycie soli. Uwaga - wyniki badania są kontrowersyjne! Zapraszamy do lektury!
Według definicji są to zaburzenie nerwicowe, których objaw stanowi uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami. Efektem tego jest najczęściej unikanie przyczyn wywołujących reakcje lękowe. Co istotne, silna fobia może znacząco utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie. Według statystyk rozmaite fobie dotykają średnio co dziesiątej osoby na całym świecie i zaraz po depresji są jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Znacznie częściej dotykają one kobiet. Jak się okazuje, w kontekście społeczeństwa fobie są zjawiskiem nasilającym się.

Najnowsze opinie o lekarzach

Mariusz Mazur

Chirurg naczyniowy


5/5
Lekarz chirurg Mariusz Mazur to dobry specjalista. Stawia trafne diagnozy. Jest bardzo wyrozumiały dla pacjentów. Z cierpliwością i wnikliwie wysłuchuje pacjenta. Fachowo wykonuje zabiegi chirurgiczne. Jest god...ny poleceniawięcejmniej
Zofia Wdzięczna pacjentka.

Mariusz Mazur

Chirurg naczyniowy


5/5
Lekarz chirurg Mariusz Mazur to dobry specjalista. Stawia trafne diagnozy. Z cierpliwością i wnikliwie wysłuchuje pacjenta. Każdemu chce pomóc. Fachowo wykonuje zabiegi chirurgiczne. Jest godny polecenia!
Zofia Wdzięczna pacjentka.


3/5
Wysłuchał mnie do końca, kilka razy dopytywał, a na końcu postawił diagnozę i zaproponował leczenie. Proponował terapię, ale nie byłem chętny aby ją podjąć- nie naciskał, czym zyskał moje zaufanie. Po le...kach odczułem wyraźną poprawę. W sumie godny polecenia psychiatra :-)więcejmniej
Krzysztof Fuks

Opinie o placówkach5/5

Gabinety Stomatologiczne Lim-dent

Jestem bardzo zadowolony z opieki i leczenia. Moge zdecydowanie polecic.
Marcin Arciszewski5/5

Prywatny Gabinet Stomatologiczny Stefania Lembryk

Pani Dr. wspaniały Człowiek. Zawsze uśmiechnięta, profesjonalna w tym co robi. Atmosfera w gabinecie przyjemna bardzo, zapomina się o bólu. Bardzo polecam
Alicja Koszelnik5/5

SaskaMed

Bardzo przyjemne miejsce z ciepłą atmosferą.
Ewa
Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.