Kilka słów o ustawie antyszczepionkowej

2018-07-19

Tagi: szczepienia ochronne, niepożądane odczyny poszczepienne, ustawa, projekt obywatelski, STOP NOP

Szczepienia ochronne to jedno z największych osiągnięć zdrowia publicznego. Szczepienia ochronne to najskuteczniejsza i najtańsza metoda zapobiegania chorobom zakaźnym. Szczepienia ochronne ratują zdrowie i życie. Niestety w dzisiejszych czasach, w których wiele poważnych chorób zakaźnych przestało stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, rola szczepień ochronnych jest podważana. To niebezpieczny trend! Zapraszamy do lektury!

Ruchy antyszczepionkowe zyskują na sile również w Polsce. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) w latach 2008-2017 odnotowano niemal 9-krotny wzrost liczby osób uchylających się od szczepień ochronnych. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” zebrało ponad 121 000 podpisów pod projektem ustawy znoszącym obowiązkowość szczepień ochronnych. Czy będziemy świadkami rewolucji w systemie szczepień ochronnych w Polsce? Czy czeka nas powrót wielu chorób zakaźnych?W dniu 1 lutego 2016 r. z inicjatywy klubu poselskiego Kukiz’15 powstał Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych, którego przewodniczącym został Piotr Liroy-Marzec (obecnie poseł niezależny). W regulaminie czytamy, że ww. zespół powołano celem „przeprowadzenia audytu i ewentualnego stworzenia nowych podstaw prawnych w dziedzinie obowiązkowych i dobrowolnych szczepień ochronnych”.

Wśród zadań zespołu wymieniono ocenę konfliktu interesów osób odpowiedzialnych za system szczepień ochronnych w Polsce, opracowanie nowych zasad zgłaszania i monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), stworzenie modelu funduszu odszkodowawczego za wystąpienie NOP, zniesienie kar za nieszczepienie dzieci oraz prowadzenie działań edukacyjnych na temat praw pacjentów dotyczących szczepień ochronnych. W pierwszym posiedzeniu zespołu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Stowarzyszenie powstało w 2011 r. W statucie Stowarzyszenia wśród celów jego działalności wymienia się m.in. przeciwdziałanie występowaniu NOP upowszechnianie wiedzy na temat szczepień ochronnych oraz wspieranie rodzin dotkniętych skutkami NOP.

W dniu 28 marca b.r. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” złożył w sejmie projekt ustawy wprowadzającej m.in. dobrowolność szczepień ochronnych. Jest to jeden z podstawowych postulatów Stowarzyszenia „STOP NOP”. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że „(…) Potrzeba wprowadzenia zmian wynikła z faktu występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, którym nie można zapobiec w przypadku istnienia obowiązku stosowania szczepień ochronnych. Również brak w systemie prawnym rozwiązań, które umożliwiłyby otrzymywanie odszkodowań w sytuacji wystąpienia NOP jest także przesłanką przemawiającą za rezygnacją ze stosowania obowiązku szczepień ochronnych (…)”. Wśród pozostałych postulatów głoszonych przez Stowarzyszenie znajdują się zebranie szczegółowego wywiadu lekarskiego oraz przedstawienie pisemnej informacji o ryzyku przed wykonaniem szczepienia, przeprowadzenie szczegółowego wywiadu lekarskiego po wykonaniu szczepienia, wprowadzenie możliwości zgłaszania NOP przez rodziców, nadzoru sądowego nad rejestrem NOP oraz zgłaszania uwag do zmian w programie szczepień ochronnych. Działania są prowadzone pod hasłem „Jest ryzyko. Musi być wybór”. Wymagane 100 000 podpisów (w sumie zebrano 121 296 podpisów) pod projektem ustawy złożono 11 lipca b.r. w kancelarii sejmu. Obecnie trwają prace nad weryfikacją podpisów złożonych pod projektem ustawy. Kolejnym krokiem jest pierwsze czytanie projektu ustawy. Posłowie mogą odrzucić projekt ustawy, co według ekspertów jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem lub skierować dokument do dalszych prac w Komisji Zdrowia.

Wielu ekspertów opowiada się za utrzymaniem dotychczasowych rozwiązań w polskim systemie szczepień ochronnych. Eksperci podkreślają, że zniesienie obowiązkowości szczepień ochronnych może przyczynić się do wzrostu zachorowalności na choroby zakaźne, które dotychczas były trzymane pod kontrolą. Sytuacja epidemiologiczna w wielu krajach europejskich to potwierdza, co objawia się m.in. wzrostem liczby przypadków odry.

„Nie ma dowodów naukowych na to, że dobrowolność szczepień wpływa pozytywnie na populację” – powiedział minister zdrowia Prof. Łukasz Szumowski w rozmowie z dziennikarzami „Medycyna Praktyczna” – „Zniesienie obowiązku szczepień byłoby tym bardziej ryzykowne, że w Polsce już w tej chwili jest duża liczba imigrantów z krajów, które programy szczepień ochronnych realizują w różnym stopniu i w różnym zakresie”.Za zachowaniem obowiązkowości szczepień ochronnych opowiedział się również Rzecznik Praw Dziecka.„Wszelkie działania, których konsekwencją byłoby obniżenie wskaźników wyszczepialności dzieci w Polsce są z całą pewnością niekorzystne i zaprzeczają podstawowemu prawu dziecka do ochrony jego zdrowia i życia. Dlatego też Rzecznik Praw Dziecka jest przeciwny postulatowi likwidacji obowiązku szczepień ochronnych” – stwierdził Marek Michalak.Co na ten temat sądzą Polacy?Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wskazują, że blisko 90% (86%) Polaków uważa, że szczepienia ochronne są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Większość Polaków akceptuje również obecne rozwiązania w systemie szczepień ochronnych. W opinii 80% Polaków obowiązek szczepień ochronnych powinien zostać podtrzymany. Jedynie 12% twierdzi, że szczepienia ochronne powinny być dobrowolne.

Jakie jest Wasze zdanie na temat szczepień ochronnych? Czy jesteście zwolennikami czy też przeciwnikami szczepień ochronnych? Czy uważacie, że należy wprowadzić dobrowolność w zakresie szczepień ochronnych? Zapraszamy do dyskusji!

Zapraszamy również do lektury wywiadu z dr hab. n. med. Pawłem Stefanoffem z Dywizji Kontroli Chorób Zakaźnych i Zdrowia Środowiskowego Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet) w Oslo na temat przyczyn spadku zaufania do szczepień ochronnych w naszym społeczeństwie oraz możliwych kierunków działań przeciwdziałających niebezpiecznemu trendowi (art., pt. „Spadek zaufania do szczepień ochronnych w Polsce”).Źródła:• http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=371

• http://stopnop.com.pl/ustawa/

• https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_100_17.PDF

O Autorze

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

Czytaj także

2018-07-19

Kategorie:

Tagi: cukier, słodzone napoje, cukrzyca, choroby układu krążenia, nowotwory, przedwczesny zgon

Nadwaga i otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze… To jedynie kilka jednostek chorobowych, których ryzyko wystąpienia wzrasta wraz ze spożyciem słodzonych napojów. Wyniki nowego badania sugerują, że częste spożywanie słodzonych napojów zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu z różnych przyczyn, w szczególności z powodu chorób układu krążenia oraz w mniejszym stopniu z powodu nowotworów! Ryzyko jest wyższe u kobiet! Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

2018-07-19

Kategorie:

Tagi: poród, sześcioraczki, Thelma Chiaka, Woman's Hospital of Texas, Stany Zjednoczone

W ostatnich dniach media na całym świecie obiegła wiadomość o wyjątkowym porodzie. Amerykanka Thelma Chiaka została mamą dwóch dziewczynek i czterech chłopców! Kobieta urodziła sześcioraczki siłami natury w zaledwie 9 minut! Szacuje się, że szansa urodzenia sześcioraczków wynosi 1 na 4,7 mld! Uwagę przykuwa przede wszystkim czas, w którym noworodki przyszły na świat! Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

2018-07-19

Kategorie:

Tagi: sen, zaburzenia snu, jakość snu, ilość snu, higiena snu, The Global Pursuit of Better Sleep Health

Czy odczuwacie kłopoty z zasypianiem? Czy wybudzacie się w nocy? Czy macie trudności z ponownym zaśnięciem? Czy czujecie, że sen nie zapewnia Wam wystarczającego wypoczynku? Prawdopodobnie większość z nas przynajmniej na jedno z pytań odpowie twierdząco. Powyższą hipotezę potwierdzają wyniki sondażu obejmującego kilkanaście tysięcy respondentów ze świata, w tym z Polski. Zapraszamy do lektury!

Autor

Natalia Wagner jest absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek – zdrowie publiczne, 2010 r.) oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek – filologia angielska w specjalności tłumaczenie specjalistyczne, 2014 r.).

Publikacje ekspertów

Nadwaga i otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze… To jedynie kilka jednostek chorobowych, których ryzyko wystąpienia wzrasta wraz ze spożyciem słodzonych napojów. Wyniki nowego badania sugerują, że częste spożywanie słodzonych napojów zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu z różnych przyczyn, w szczególności z powodu chorób układu krążenia oraz w mniejszym stopniu z powodu nowotworów! Ryzyko jest wyższe u kobiet! Zapraszamy do lektury!
W ostatnich dniach media na całym świecie obiegła wiadomość o wyjątkowym porodzie. Amerykanka Thelma Chiaka została mamą dwóch dziewczynek i czterech chłopców! Kobieta urodziła sześcioraczki siłami natury w zaledwie 9 minut! Szacuje się, że szansa urodzenia sześcioraczków wynosi 1 na 4,7 mld! Uwagę przykuwa przede wszystkim czas, w którym noworodki przyszły na świat! Zapraszamy do lektury!
Czy odczuwacie kłopoty z zasypianiem? Czy wybudzacie się w nocy? Czy macie trudności z ponownym zaśnięciem? Czy czujecie, że sen nie zapewnia Wam wystarczającego wypoczynku? Prawdopodobnie większość z nas przynajmniej na jedno z pytań odpowie twierdząco. Powyższą hipotezę potwierdzają wyniki sondażu obejmującego kilkanaście tysięcy respondentów ze świata, w tym z Polski. Zapraszamy do lektury!

Zapytaj

Porady

Około 4 miesięcy! Tyle wynosi średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w Polsce. Od lat niewiele się zmienia w tym względzie. Jesteśmy skazani na kolejki! Taki wniosek płynie z najnowszego raportu opracowanego przez Fundację Watch Health Care oraz firmę MAHTA. Miało być lepiej! Jest gorzej… W porównaniu do ubiegłego roku średni czas oczekiwania do specjalisty wzrósł o około pół miesiąca. Zapraszamy do lektury!
Ograniczmy spożycie soli w diecie! Eksperci, dietetycy i lekarze byli dotychczas zgodni w tym względzie. Dlaczego? Nadmierne spożycie soli powoduje podwyższenie ciśnienia tętniczego, które z kolei może prowadzić do wystąpienia m.in. chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzenia czynności nerek. Międzynarodowy zespół naukowców rzuca nowe światło na zalecane dzienne spożycie soli. Uwaga - wyniki badania są kontrowersyjne! Zapraszamy do lektury!
Według definicji są to zaburzenie nerwicowe, których objaw stanowi uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami. Efektem tego jest najczęściej unikanie przyczyn wywołujących reakcje lękowe. Co istotne, silna fobia może znacząco utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie. Według statystyk rozmaite fobie dotykają średnio co dziesiątej osoby na całym świecie i zaraz po depresji są jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych. Znacznie częściej dotykają one kobiet. Jak się okazuje, w kontekście społeczeństwa fobie są zjawiskiem nasilającym się.

Najnowsze opinie o lekarzach

Mariusz Mazur

Chirurg naczyniowy


5/5
Lekarz chirurg Mariusz Mazur to dobry specjalista. Stawia trafne diagnozy. Jest bardzo wyrozumiały dla pacjentów. Z cierpliwością i wnikliwie wysłuchuje pacjenta. Fachowo wykonuje zabiegi chirurgiczne. Jest god...ny poleceniawięcejmniej
Zofia Wdzięczna pacjentka.

Mariusz Mazur

Chirurg naczyniowy


5/5
Lekarz chirurg Mariusz Mazur to dobry specjalista. Stawia trafne diagnozy. Z cierpliwością i wnikliwie wysłuchuje pacjenta. Każdemu chce pomóc. Fachowo wykonuje zabiegi chirurgiczne. Jest godny polecenia!
Zofia Wdzięczna pacjentka.


3/5
Wysłuchał mnie do końca, kilka razy dopytywał, a na końcu postawił diagnozę i zaproponował leczenie. Proponował terapię, ale nie byłem chętny aby ją podjąć- nie naciskał, czym zyskał moje zaufanie. Po le...kach odczułem wyraźną poprawę. W sumie godny polecenia psychiatra :-)więcejmniej
Krzysztof Fuks

Opinie o placówkach5/5

Gabinety Stomatologiczne Lim-dent

Jestem bardzo zadowolony z opieki i leczenia. Moge zdecydowanie polecic.
Marcin Arciszewski5/5

Prywatny Gabinet Stomatologiczny Stefania Lembryk

Pani Dr. wspaniały Człowiek. Zawsze uśmiechnięta, profesjonalna w tym co robi. Atmosfera w gabinecie przyjemna bardzo, zapomina się o bólu. Bardzo polecam
Alicja Koszelnik5/5

SaskaMed

Bardzo przyjemne miejsce z ciepłą atmosferą.
Ewa
Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji i wszystkich oferowanych usług oraz po to, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.